Cafe fasad

Cafeteria för Täby fotbollsarena.

Fasaden är gjord av stål profiler med tvåglas isolerfönster.

Efter: