Kassabänk

Jobermax trevlig sport och familje butik i södertälje weda.

Kassabänk utförd i finsnickeri och installation av tel, internet och ström till kassor och belysning.

Referens: Janne Brännberger 070-818 93 14

Före: 
Efter: